Poštovane koleginice i kolege,

Društvo radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine RS

Organizuje   Godišnji susret

Udruženja radiologa RS

Društva radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine RS

Udruženja strukovnih medicinskih radiologa i inžinjera medicinske radiologije RS

u Bijeljini-Etno selo Staniši u terminu

od 22.04.-24.04.2016. god. u hotelu “Ras“.

Program:

– 22.04.2016.- 19h dobrodošlica

-pozivno predavanje

-koktel

-svečana večera

– 23.04.2016.

– doručak

-stručna predavanja- 10h – 14h

-ručak

– večera

-24.04.2016.

-doručak

Rezervacije prijaviti na tel.br. 055/350 306-recepcija hotela “Ras“.

Prilikom rezrvacije naglasti da je prijava za skup radiloga i radioloških tehničara

Svi učesnici su dužni da uplate kotizaciju

kod NLB banke na žiro račun br. 5620998118112272

 

Kotizacija uključuje :

– prisustvo predavanjima

– koktel dobrodošlice sa  svečanom večerom

– smještaj u etno selu Stanišići od 22.04.-24.04.2016.

– cijena se odnosi na pun pansion na bazi 2 noćenja po osobi

Kotizacija za članove Društva radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine RS i Udruženja radiologa RS  koji plaćaju članarinu je o trošku Društva-Udruženja.

Kotizacija za članove Društva radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine  RS i Udruženja radiologa RS  koji ne plaćaju članarinu  uključuje smještaj u dvokrevetnoj sobi  i  iznosi:

– dvokrevetna soba -150,00KM

Kolege koji nisu članovi Društva radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine RS i Udruženja radiologa RS  iznosi:

– jednokrevetna soba – 250,00KM

– dvokrevetna soba – 200,00KM

Za kolege koji dolaze izvan BiH kotizacija iznosi:

– jednokrevetna soba- 150,00eura

– dvokrevetna soba- 100,00eura

Dnevni meni bez noćenja:

-svi obroci iznose 23,00KM po osobi, po obroku

-svečana večera iznosi 27,00KM po osobi

-piće se plaća po utrošku

Za koktel se služi:šampanjac, rakija, viski, sok i voda

 

 

 Organizacioni odbor