07.03.2016.održan je sastanak Predsjednika Društva sa Dekanom Medicinskog fakulteta, gdje se razgovaralo o daljnjem školovanju radioloških tehničara u Republici Srpskoj.

Obavješten sam da će na Medicinskom fakultetu,Odsjek Zdravstvena njega  od jeseni 2016. biti otvoren i smjer radioloških tehnologija, čije će školovanje trajati četiri (4) godine.

Za mjesec dana bi na Medicinski fakultet trebao doći zvaničan dopis od Ministarstva prosvjete o broju studenata koji će biti upisani na ovaj smjer.

O daljim informacijama bićete detaljnije obavješteni.

 

Predsjednik Društva:

viši rtg.teh. Mile Šarić