Poštovane koleginice i kolege,

Kako bismo što efikasnije i ažurnije imali evidenciju o broju naših članova Društva, molim Vas da obnovite prijave (pristupnice) na

e-mail adresu : mile.saric@kc-bl.com 

ili na br.telefona: 065/ 635 182, 051/34 26 92.

Svake godine u Novom Sadu održava se CT škola u mjesecu oktobru na koju Društvo šalje po 4 člana.

Članovi Društva koji redovno uplaćuju članarinu mogu biti delegirani za ovu CT školu.

Do sada su na CT školi prisustvovali članovi iz Banja Luka, Doboja, Gradiške, Prijedora.

Poštovane koleginice i kolege iskoristite ovu priliku i budite polaznici ove CT škole.

Da Vas podsjetim da je broj žiro računa našeg Društva:

NLB banka Banja Luka: 5620998106060604,  a visina članaribe iznosi 10 KM.

Molim Vas da obavijestite Vašu obračunsku službu u bolnicama i Domovima zdravlja o uplaćivanju članarine.

 

S poštovanjem,

Mile Šarić, Predjednik Društva