Poštovane koleginice i kolege,

Ovom prilikom želim Vas obavijestiti da “Udruženje radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije“ organizuje kongres u terminu od 19. do 21.05.2017. god. u holetu “Omorika“ na Tari.
Udruženje obilježava 25 godina samostalnog rada.
Sve detalje možete vidjeti preko njihove e-mail adrese.
Takođe Vas obavješatavam da “Udruženje inžinjera medicinske radiologije F BiH“ organizuje kongres u terminu od 05. do 07.05.2017. god. u hotelu “Nature“ i “Resort Aquareumal“ u Fojnici.
Sve detalje možete da vidite e-mail adrese.

S poštovanjem,

Mile Šarić,predsjednik Društva