21.04.2018.-SUBOTA

-10h-CT GENERAL ELECTRIC BRIGHT SPEED- ISKUSTVA U RADU

-Vladica Vuković

-KBC Zvezdara.Beograd

10:15h-CT UROGRAFIJA-OPTIMIZACIJA PROTOKOLA

– Aćimović Ognjen

-UKC RS Banja Luka

10:25h-STEREOTAKSIJA PRAĆENA CT-om

-Minić Krstina

– KC Vojvodine-Centar za radiologiju -Novi Sad

10:45h-RADIOLOŠKI IMIDŽING SRCA

-Pinjić Kemal

-UKC Tuzla

11h –MR ŽARIŠNIH LEZIJA JETRE

-Igor Fučkan

-KB “Dubrava“-Zagreb

11:15h-MR DOJKI

– Meliha Arap

-Sanja Šehović

-KC Mostar

11:30h-MR KARLICE-NAŠA ISKUSTVA

-Miljanović Božidarka

-UKC RS Banja Luka

11:45h-MR SPEKTROSKOPIJA MOZGA

-Ćućun Vesna

-UKC RS Banja Luka

12h-MR SRCA-OSNOVNE SEKVENCE-FIZIČKI PRINCIPI

-Vidojević Draško

-Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

 

KAFE PAUZA- 12-12:30

12:30h –PERKUTANE NEVASKULARNE PROCEDURE

-dr Slobodan Hajder

-UKC RS Banja Luka

12:45h-PERIRADIKULARNA TERAPIJA BOLA POD KONTROLOM CT-a

-Ostojić Svjetlana

-UKC RS  Banja Luka

13h-ENDOVASKULARNO LEČENJE VARIKOKELA

-Simona Klampfer

-KC Maribor

13:15h-KOARKTACIJA AORTE

-VladeŽivković

-Univerzitetska dečija klinika u Tiršovoj – Beograd

13:30h-BALONPULMONALNA  VALVULOPLASTIKA

-Zrnić Aleksandar

-UKC RS Banja Luka

13:45h-STENT ARTERIJE FEMORALIS SUPERFICIJALIS       

-Šarić Mićo

-Šarić Mile

-UKC RS Banja Luka