Adresa:

Društvo radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Republike Srspke,

Dvanaest beba bb,

Banja luka,

Republika Srpska

Telefon:

051/342 – 243

Email:

info@radioloskitehnicari-rs.org

 Mapa lokacije: