Društvo radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine osnovano je 15.11.2008.godine, a područje djelovanja Društva je unapređenje stručnog rada iz područja radiološke dijagnostike, terapije i nuklearne medicine, kao i brige o položaju društva.

CILJEVI I ZADACI:

 1. Prevashodno unapređenje rada i stručnog usavršavanja, kako svojih članova tako i radnika iz ove branše koji nisu članovi. U tom cilju Društvo oprganizuje radne i stručne sastanke, simpozijume i kongrese, te izdaje stručnu literaturu,
 2. Jedinstven društveno-ekonomski položaj svih članova i postizanje jedinstvenih uslova rada,
 3. Permanentno učestvovanje kod izrade jedinstvenog programa i načina školovanja svojih članova, kao i stručno usavršavanje članova,
 4. Obavezna saradnja sa drugim savezima i društvima u Republici Srpskoj,
 5. Zastupanje svojih članova u državnim i predstavničkimk tijelima, organima uprave, stručnim organizacijama u zemlji i inostranstvu,
 6. Pružanje materijalne pomoći svojim članovima, po mogućnosti,
 7. Pokretanje inicijative za donošenje Zakona i drugih propisa i mjera od interesa za članove Društva, odnosno davanje prijedloga za izmjene i dopune postojećih propisa kojima se reguliše položaj, mjesto i uloga prava i obaveza članova društva, kao i pokretanje inicijative za ocjenu zakonitosti i ustavnosti određenih propisa kojima se regulišu prava i obaveze članova Društva,
 8. Vođenje računa i brige da se članovi pridržavaju načela medicinske etike i da u tom cilju stalno razvijaju osjećaj časti, dostojanstva i odgovornosti svog poziva i preduzimanja odgovarajućih mjera u slučaju kršenja pomenutih načela,
 9. Brine se o zaštiti stanovništva od jonizirajućeg zračenja,
 10. Učestvuje u sklapanju kolektivnih ugovoraza granu medicinske djelatnosti,
 11. Učestvuje u svim bitnim i važnim segmentima društvenog života, a koji imaju dodirnih tačaka sa mjestom i ulogom Društva

 

Predsjednik Društva radioloških tehničara i

tehničara nuklearne medicine

Mile Šarić